Thông tin dự án:

  • Diện tích:10m2
  • Bảo hành : 2 năm