Hình ảnh thực tế thi công tại công trình.

Thông tin dự án:

  • Địa chỉ: TP HCM
  • Diện tích: 100m2