Hình ảnh thực tế thi công tại công trình.

Thông tin dự án:

  • Địa chỉ: TP HCM
  • Diện tích: 100m2
  • Công việc: Cải tạo, trồng mới, trang trí
  • Chủ đầu tư: LeNam
  • Dự toán: 250 triệu đồng
  • Bảo hành cảnh quan: 2 năm