Thông tin dự án:

  • Địa chỉ:
  • Diện tích:
  • Chủ đầu tư: LeNam
  • Dự toán: 50 triệu đồng
  • Các loại cây:
  • Bảo hành: 2 năm