Thông tin dự án:

  • Diện tích:14m2
  • Bảo hành: 2 năm