Thông tin dự án:

  • Địa chỉ: TP HCM
  • Diện tích:16m2