• Địa chỉ: TP HCM
  • Diện tích: 100m2
  • Bảo hành : 2 năm