Thông tin dự án:

  • Địa chỉ: TP HCM
  • Diện tích:
  • Công việc:
  • Chủ đầu tư: LeNam
  • Dự toán: 50 triệu đồng
  • Bảo hành : 2 năm
[/col] [/row]