Hình ảnh thực tế tại công trình

  • Diện tích: 100m2
  • Bảo hành 2 năm